Habari Za Nyumbani–on jambonewspot.com

Visit www.jambonewspot.com…..your community website for more

Kenyan man accused of biting son in Arizona

Posted by Administrator on January 31, 2012

A Kenyan man was arrested on suspicion of biting his son on the arm and ear in an argument about money, police said.

Stephen Kinyanjui Karanja, 50, was booked on one charge of assault after the incident, which occurred about 10:15 p.m. Wednesday in the backyard of his Chandler residence.

Karanja, who police documents identified as “extremely intoxicated” at the time, slapped his son in the face when they were arguing.

Police documents say the suspect continued to slap and punch his son, who retaliated by pushing his father back.

According to police reports, Karanja then tackled his son and bit his left forearm. After his son got up, the suspect grabbed him from behind and bit his ear before letting him go, police said.

A witness called a friend to take the victim to the hospital. He only suffered minor scrapes to the elbow in addition to the bites. Karanja also had minor scrapes.

The suspect had a previous driving under the influence conviction, police say.

Source: http://tucsoncitizen.com/arizona-news/2012/01/26/chandler-man-accused-of-biting-son/

13 Responses to “Kenyan man accused of biting son in Arizona”

 1. leo said

  There’s always two side of the story and Iam very curious what this dad has been going through? Though i’m not recomending biting,even beating would still have landed this father in jail. It is very frustrating to especially an african man when come to the states and discover that he cannot dicipline his own children. But you know the weired thing? when this kids turn to monister,the state has no problem giving them a death penalty or life in prison. Asiye funzwa ni mamaye hufunzwa ni ? …………………………

  • Hannah said

   ….and then states go bankrupt cos of all the people languishing in jails while they could have let parents handle this for them for free. na hii yote ni maendeleo?????

 2. Nyamagosa said

  After drowning a couple of drinks,this Dad did bite more than he can swallow. Facing criminal charges with a prior D.W.I followed by D.H.S or/and I.C.E charges if this catches their attention. Good luck POPS!

  • BONGO said

   This Guy should retain two heavy weight lawyers,a criminal lawyer and an immigration lawyer. Any conviction in the criminal court will have him flagged and placed in the immigration court for removal proceedings especially when it involves domestic violence,drugs or D.W.I in general. Take the criminal charges seriously, fight for a dismissal and nothing less, otherwise you will have I.C.E visiting you for a date.

 3. OROKO said

  This poor Dad needs help through AAA,parenting and anger management classes etc. Good luck.

 4. mwangi said

  Oh dear, there are so many faces to this stories! I feel sorry for the jamaa coz next stop is JKIA!

 5. Raju said

  Been there, done it and still paying the endless price. Back in the day got falsely accused of spousal abuse, beat the rap but still got in trouble with D.H.S/I.C.E due to a prior D.W.I conviction. Left the country and on my way back got flagged at the airport, I,C,E initiated removal proceedings against me.Taken ten years and thousands of dollars to” fight” back. This Guys’ behaviour is likely to trigger a chain of reaction from both the criminal court and immigration court especially if a conviction is entered on record. Guys… need to slow down…..

 6. peris said

  yes its true the dad has booked himself a flight to Jamhuri.but we have not been told how old the son is.the witness should tell us more.money is good it made us leave our warm country tuitafute,but its still the root of all evils.

 7. Mzee_Kobe said

  lol, this is a funny story!

 8. PatMuigaiDallas said

  Dad seemed not to follow the saying that when you go to Rome do want Romans do.He should have left his African culture in Africa. Unlike Africa ,when the state does not interfere with one disciplining his children in whatever manna he thinks is fit, this country make sure that discipline is not not abusive.
  Biting his son and making him go hospital is way over the board and that is abusing the child not disciplining him.He was pushing his frustration on his child.Although the child might have loved his father ,now he is in problem and his has court to face and a whole bunch of problem ,which include arguer problem.
  What .he going to realize through extreme hard way ,is that his son has rights and his should have looked for alternative way of busing him. I am sorry for him ,It will hard to convince a judge that one is not guilty after abusing a defenseless child.
  If I or any body else was there , he would have told them to mind their business and leave him alone. Now look that problem.He now ,as the above comment say, needs a strong lawyer .

 9. ITHAVETHI said

  Eti mwanangu kanikosea siku moja. Msichana wa miaka kumi na miwli hivi. Nikauinua mshipi hatua chache angani. Mwanangu kanitazama. Akanambia, “baba, hebu thubutu. Utalala ndani.” Hasira zikanijia. Niaakanza kuwashwawashwa na hasira huku nikikitazama kijibilikimo ninacho kifahamu kama binti yangu. Nikawaza, nikawazua. Mshipi nikauweka huku mamake akinitazama kwa mshangao mkubwa. Hata kabla sijaondoka katika kikao chenyewe, binti yangu nimpendaye akafoka tena:

  ” Kama ungeniguza tu, ugepata cha mtema kuni.” Nami nikamjibu.
  ” Watakapo kuja, watakwenda na wewe. Mimi utaniacha hapa.” Ukanipungia mkono na kuondoka sebuleni. Nami nikajiokoa kutojiingiza mashakani.

  Kwa ufupi tu, kabla ya sikukuu ya Krismasi ya mwaka 2010, na baada ya matukio hayo, nikawauliza wanangu kama wangependa kutembea Kenya wakati wa likizo ya msimu wa baridi. Mwanangu yule akaruka kutoka kitini kama mshale. Leo hii, anasomea shule ya wasichana ya Lokitaung. Marekani harudi tena. Marekani tena kwake yeye ni marufuku. Amekubali ametosheka. Yeye yungali mwanangu na ninampenda si haba.

  Naelewa hali iliyompata ndugu Karanja. Shida ni kwamba uunywaji wa mvinyo ulimfanya asahau jambo muhimu. Kwamba sheria zote hapa Marekani zinatungiwa kumyanyasa mwanaume. Nikisema sheria hapa hutungwa kumpendelea MWANAMKE, MTOTO na MBWA, sijui kama nimekosea. Naam, sheria hapa, Bw Karanja, zimetungwa kumuangamiza mwanamme kabisa. Mkeo akikupachika kofi, mwambie kwa heshima, “ahsante memsaab.” Mtoto akikukondolea jicho, mwambie, ” Please, stop that babie.” Ama mwambie, ” Am sorry babie, I love.” Ukifanya hivyo, unaomba usalama, unaomba amani. Ukimgonga au kumjeruhi kidogo, shida zangu Marekani ndio zaanza. Ukiweza kumbembeleza anyamae kimya, kisha mwalimu amuone na jeraha usoni, ujue basi mambo yako imeanza kwenda mrama.

  Unalotakiwa kufanya sasa Bw Karanja ni kwamba, watakapo kuachilia hivi, nunua tikiti na kufunga virago MARA MOJA. Kwanini niseme hivyo! Kwasababu kama tayari askari wamekushitaki na kesi yako imo katika orodha ya mashtaka yajayo, basi jina lako tayari limepeperisha bendera nyekundu katika mtandao wa maafisa wa uhamiaji. Kwa hivyo, jaribu utimue mbiu HARAKA IWEZAKANAVYO! Unauliza ni kwa nini? Kwa sababu faili yako imeaaza kutoa ufundo wa ajabu na kila uwendapo kuatafuta kazi, kupanga nyumba nk., ukweli huo hufichuki. lakini uamuzi ni wako. Fanya hesabu sawasawa kesha fanya uamuzi mwafaka. Pole ndugu yangu.

 10. ITHAVETHI said

  a

 11. ITHAVETHI said

  Siku moja mwanangu wa kike mwenye miaka kumi na miwili kanikosea. Hasira ikanijia. Nikauchomoa mshipi wangu ili kumuadhibu vikali. Mara akanitahadharisha.

  ” Ewe baba, hebu thubutu kuniguza. Mimi nitakuweka ndani.” Akaikimbilia simu huku akingojea kupiga 911. Lo, nikakumbuka huo si mzaha. Huo sio mchezo. Mwanagu kaniweza. Mwanangu kesha funzwa ya kujikinga na dhuluma, hasa kutoka kwa wazazi wake. Taratibu, na kwa mwendo wa kinyonga, nikauweka mshipi chini, nakuondoka mahala pale, huku mamake akishikwa na butwaa, haamini! Nikaamua kutii sheria na kuepukana na kisa cha kurundikwa ndani korokoroni.

  Wazo likanijia. Wiki chache kabla ya sikukuu ya Krismasi ya mwaka 2010, mara tu baada ya chakula cha jioni, nikawauliza wanangu wote, ” Ni nani angetaka kwenda kumsalimu babu na nyanya huko kwetu Kenya. Mwanangu aliye kisirani, akaruka juu kama mshale kutoka kitini. Wengine wakanyamaza kimya kama maji ya mtungi. Kwa ufupi tu, mwanangu yule kisirani, ndio amegonga mwaka mmoja katika shule ya upili ya Lokitaung. Marekani kwake sasa ni marufuku. Amejua hivyo na ametosheka.

  Bw Karanja, huo mvinyo ulikufanya usahau kwa haraka kwamba sheria za Marekani zilitungwa kuwapendelea WANAWAKE, WATOTO na MBWA. Samahani na mniwie radhi. Ukweli usemwe usikike. Mwanamme Marekani yumo matatani. Kumbuka, usimgonge mwanamke mke wako wako. Akikugonga, mwambie, “ahsante memsab,” kisha kutoka mahala pale ili ukimbilie usalama. Mkeo akikutolea ukali, tafuta shimo la kutumbukia. Mwanako afanyalo kosa, mwambie, ” Please, babie, stop it!” Kisha mruhusu aende zako. Ukifanya vitendo ulivyotendwa na babako na mamako ulipokuwa mdogo, utawekwa ndani na jina lako litatoa ufundo wa kupita kisai pale na popote uendapo. Matendoye yatakufata kama kivuli. Hii ni Marekani, kuwa Mmarekani. Ama sivyo………………………….

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: